فرشهای شگی

فرشهای شگی پرزبلند سه بعدی و فلوکاتی که اسپرت هستند و دارای 15 رنگ متنوع و در تمام سایزهای دلخواه عرضه می شوند.