فرش دستبافت گونه هزار و دویست شانه

فرشهای سنتی دستبافت گونه ، هنر نفیس ایرانی از گذشته تا امروز

بافته شده با نخ آکرولیک صد در صد

تراکم سه هزار و ششصد