فرش مراکشی

فرش مراکشی یا بنی اورین Beni Ourain یکی از فرش‌های امروزی و مدرن است که طرفداران خاص خود را دارد و با فضاهای آپارتمانی امروزی بسیار سازگارند