فرش اتاق کودک

فرش اتاق کودک و نوجوان قابلیت شستوی مداوم را دارند و رنگ بندی و در طرحهای شاد و جذابی عرضه میگردند.